Czy warto brać chwilówki?

Statystyczny Polak zadłuża się w zastraszającym tempie. Obecnie praktycznie każdy posiada jakieś zobowiązania finansowe do spłaty. Jednak czy opłaca się korzystanie z chwilówek?
Kredyty dostępne w bankach są dość uciążliwe w ich zaciągnięciu. Banki rzetelnie sprawdzają zdolność kredytową osób starających się o kredyt, w części przypadków wnioski są jednak odrzucane. Wówczas możemy zdecydować się na zaciągnięcie chwilówki. Instytucje oferujące tego typu pożyczki nie wymagają zazwyczaj żadnej zdolności kredytowe. Chwilówkę może otrzymać każda osoba legitymująca się ważnym dowodem osobistym, co jest zaletą szczególnie dla osób natychmiast potrzebujących funduszy na aktualne wydatki. Wszelkie formalności mogą zostać dokonane drogą internetowo, po wypełnieniu krótkiego wniosku pieniądze już po kilkunastu minutach znajdują się na koncie. W większości firm pierwsza chwilówka jest także za darmo. Oddajemy wyłącznie tyle ile pożyczyliśmy.
Jednak prosty sposób pożyczania może również okazać się uciążliwy. Chwilówki są dobrym rozwiązaniem jedynie w stosunkowo krótkim okresie czasu. Nie jest to również pożyczka na każdą kieszeń. Po wykorzystaniu pożyczonych pieniędzy może się okazać, że nie dysponujemy już funduszami na spłatę zobowiązania.

Czym są banki spółdzielcze?

Banki spółdzielcze znaczącą różnią się od zwykłych banków, z których codziennie korzystamy. Banki spółdzielcze są rodzajem spółdzielni, która może wykonywać działalność bankową. Ich działalność regulują odpowiednie ustawy z września 1982 roku a także z grudnia 2000 roku. Przepisy prawne określają statut banków spółdzielczych jako dobrowolnego zrzeszenia dowolnej liczby osób. Skład osobowy takiej organizacji także może w dowolny sposób ulegać zmianom. Banki spółdzielcze prowadzą w interesie swoich członków działalność gospodarczą.
Główny cel działalności banku spółdzielczego znaczącą różni się od zadań stawianych normalnym banków komercyjnych, które głównie nastawiają się na maksymalizację zysków ze sprzedaży własnych usług. W bankach spółdzielczych maksymalizacja zysków jest tylko jednym z kolejnych etapów działalności instytucji. Nadrzędnym celem banku powinno być wypełnienie celów postawionych przez członków spółdzielni.
Spółdzielnie były dość popularną formą prowadzenia działalności bankowej w XX wieku. Aktualnie jednak tracą swoich klientów na rzecz banków działających jako spółki akcyjne. Banki spółdzielcze obecnie prowadzą aktywną działalność na obszarze wiejskim i w małych miastach. Miejscach gdzie banki komercyjne nie posiadają własnych placówek.

Bankowe konta oszczędniościowe

Oszczędności na tak zwaną „czarną godzinę" powinna posiadać każda zdroworozsądkowa osoba. Jednym ze sposobów na oszczędzanie są konta oszczędnościowe.
Pozornie konta oszczędnościowe nie różnią się od zwyczajnych kont bankowych. Posiadają własny numer, istnieje możliwość wykonywania z niego przelewów. Jednak gdy spojrzymy na oprocentowanie danego konta, to pojawiają się znaczące różnice. Konta oszczędnościowe są dużo lepiej oprocentowane niż ich zwykłe odpowiedniki. Zapewnia to użytkownikowi danego konta wyższe odsetki. Oprocentowanie zazwyczaj oscyluje w skali kilku procent. Pozwala to na dość bezpieczne oszczędzanie, lecz możemy liczyć na odłożenie stosunkowo małych kwot.
Opłaty na kontach oszczędnościowych znaczącą różnią się od normalnych kont. Aktualnie większość instytucji bankowych zapewnia darmowe prowadzenie zwykłego konta bankowego – szczególnie dla osób młodych. Z większości kont oszczędnościowych można wykonać zaledwie jeden darmowy przelew miesięcznie, kolejne są już płatne. Ma do przekonać osoby oszczędzające do niezbyt częstego pobierana funduszy ze swoich kont. Opłata za prowadzenie tego typu konta jest darmowa jedynie pod warunkiem, że w danym miesiącu nie wypłacimy żadnych pieniędzy.

Dla kogo są kredyty konsolidacyjne?

Statystycznie już co trzeci trzydziestolatek posiada kredyt, średnie zadłużenie Polaków w bankach wynosi ponad 7 tysięcy złotych. Wysokie zadłużenie sprawia, że część kredytobiorców nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych. Warto wówczas zastanowić się nad kredytem konsolidacyjnym.
Część Polaków spłaca jednocześnie kilka kredytów. Zazwyczaj jest to jedno zobowiązanie główne – na przykład na zakup mieszkania – oraz pomniejsze kredyty przeznaczane na codzienną konsumpcję. W pewnym momencie spłacanie kilku zobowiązań może stać się uciążliwe, wówczas z pomocą przyjść może kredyt konsolidacyjny.
Kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie kilku zobowiązań w jedno. Ten rodzaj zobowiązania pozwala na otrzymanie pieniędzy na spłatę kredytu gotówkowego, debetów na karcie, kredytu przeznaczonego na budowę mieszkania. W znacznej części ofert bankowych kredyt konsolidacyjny pozwala na obniżenie raty kredytu, a także na wydłużenie okresu kredytowania. Jest to możliwe szczególnie w wypadku, gdy gwarancją spłaty kredytu staje się posiadana przez nas nieruchomość. Na gorszych warunkach otrzymamy kredyt konsolidacyjny gotówkowy. Otrzymamy go na znacznie krótszy okres czasu, jednak w tym przypadku bank nie żąda dodatkowych zabezpieczeń.

Kredyty walutowe – czy są opłacalne?

Po załamaniu się rynku kredytów finansowych znaczna część kredytobiorców niechętnie spogląda w stronę tego typu zobowiązań. Jednak czy przy aktualnych kursach walut są one w jakikolwiek sposób opłacalne?
Pierwsza dekada XXI wieku była prawdziwym eldorado w segmencie kredytów walutowych. Kurs franka, najpopularniejszej wówczas waluty kredytowej, oscylował w granicach 2 złotych. Kredyt wyceniany w tej walucie była znacznie tańszy niż zobowiązania złotówkowe. Była to szczególnie dogodna opcja dla osób posiadających niezbyt zadowalającą zdolność kredytową. Jednak od 2008 roku kurs franka poszybował znaczącą w górę, przebijając w krytycznych momentach nawet granice 4 złotych. Sytuacja ta znaczącą skomplikowała pozycję kredytobiorców, wraz ze wzrostem kursy wzrosły również raty kredytowe. Doprowadziło to do stanu, że po kilku latach terminowego spłacania pieniędzy kredytobiorcy nadal byli winni bankom więcej niż w dniu zawarcia umowy.
Jedna ze złotych zasad ekonomii głosi, by inwestować, zaciągać zobowiązania w tej walucie, w której się aktualnie zarabia. Kredyty walutowe są korzystnym rozwiązaniem jedynie w perspektywie krótkoterminowej. Znaczące wahania kursu walut doprowadza do sytuacji drastycznych.

Rodzaje kredytów bankowych

Udając się do banku warto zastanowić się jaki rodzaj zobowiązania chcemy zaciągnąć. Instytucje finansowe proponują całą paletę kredytów, którymi zainteresowani mogą być kredytobiorcy.
Podstawowym podziałem kredytów jest cel, na który przeznaczymy otrzymaną gotówkę. Osoby zainteresowane rozwinięciem własnej firmy zainteresują się kredytami na działalność gospodarczą. Planując zakup własnego mieszkania sięgniemy po kredyt mieszkaniowy. Pozostali kredytobiorcy zaciągną kredyty konsumpcyjne na bieżące wydatki, na przykład na samochód. Kredyty dzielą się również ze względu na występujący w nich typ zabezpieczenia. W kredytach lombardowych instytucję finansowe asekurują się poprzez papiery wartościowe, zastaw bankowy na przedmiot wartościowy lub innymi towarami znajdującymi się w rękach kredytobiorcy. Kredyty hipoteczne zaś są zabezpieczone poprzez nieruchomości należące do osoby biorącej kredyt.
Kredyty dzielą się również ze względu na czas ich spłaty. Kredyty krótkoterminowe zostaną spłacone do roku. Większe zobowiązania, kredyty średnioterminowe, kredytobiorca spłaci do pięciu lat. Kredyty z terminem spłaty powyżej pięciu lat, typowe szczególnie dla kredytów mieszkaniowych, są zobowiązaniami długoterminowymi.

Różnice między kredytem a pożyczką

Sytuacje życia codziennego zmuszają do zaciągania zobowiązań finansowych. W wypadku braku funduszy na zakup niezbędnego nam sprzętu warto zastanowić się nad kredytem lub pożyczką. Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się nad wadami i zaletami danego rozwiązania.
Kredyt przyznawany jest wyłącznie tylko przez banki i SKOK-i. Przyznany w ten sposób kapitał nie jest własnością kredytobiorcy, jest tylko oddany do czasowej dyspozycji osoby pożyczającej. Ponadto kredyt jest dużo trudniej uzyskać. Bank dokładnie bada zdolność kredytową kredytobiorcy. W wypadku gdy jest ona za niska, instytucja finansowa może odmówić kredytu lub zaproponować jego niższą stawkę.
Dużo łatwiej można uzyskać pożyczkę. Może ona zostać udzielona przez każdą osobę fizyczną lub instytucję posiadającą pieniądze. Przy pożyczce kapitał staje się własnością osoby pożyczającej. Także w tym wypadku nikt nie bada zdolności kredytowej, Do zaciągnięcia pożyczki wystarczy legitymowanie się dowodem tożsamości. Do sumy pożyczki 500 złotych niewymagane jest także zawarcie umowy na piśmie.
Kredyty i pożyczki mogą nam pomóc w realizacji marzeń. Jednak warto z nich roztropnie korzystać. Nie każde rozwiązania, na dłuższą metę, może się okazać korzystne.

Ubezpieczenie kredytu – czy warto je posiadać?

Banki coraz częściej próbują wraz z kredytem sprzedać ubezpieczenie. Często banki oferują polisy ubezpieczeniowe w zamian za niższą opłatę. Jednak czy w każdym wypadku klientowi opłaca się wykupywać proponowane ubezpieczenie?
Dla instytucja bankowych ubezpieczenie jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy, życia przez kredytobiorcę. Często banki obowiązkowo każą wykupić polisę, często stawiając klienta pod ścianą. Ubezpieczenie powinna posiadać każda dorosła osoba, lecz warto zwrócić uwagę na warunki proponowanej umowy. Często okazuję się, że bank proponuje polisę w zawyżonej cenie. W takiej sytuacji warto sprawdzić ofertę towarzystw ubezpieczeniowych, z których część proponuje preferencyjne warunki dla kredytobiorców.
Ogólne warunki umowy również mogą być najeżone różnymi wyłączeniami. Zazwyczaj objęta ochroną jest dość wąska grupa chorób, która na dodatek zawiera jedynie najczęściej występujące schorzenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na okoliczności spłaty części kredytu przy utracie pracy. W tym wypadku również banki stosują często kruczki prawne. Świadczenie może zostać wypłacone jedynie w wyniku utraty pracy nie z winy ubezpieczonego lub jedynie w wypadku zwolnień grupowych.

Czym jest WIG20?

Często w serwisach ekonomicznym możemy spotkać się z informacją o wzrostach lub spadkach WIG20. Jednak czym jest ten indeks giełdowy?
WIG20 jest indeksem giełdowym 20 wiodących spółek akcyjnych znajdujących się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Punktem wyjściowym indeksu jest wartość 1000 punktów ustalona 16 kwietnia 1994 roku. Indeks ten jest typu cenowego, do jego obliczenia brane są pod uwagę jedynie wartości transakcji w nim przeprowadzonych. W WIG20 nie mogą się znajdować się fundusze inwestycyjne, a każdy sektor rynku może być reprezentowany przez tylko 5 spółek. O wejściu danej spółki do indeksu decyduje kapitalizacja rynkowa, czyli wycena rynkowa aktywów notowanej na giełdzie firmy. Co kwartał przeprowadza się rewizje listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.
Oprócz WIG20 na warszawskiej giełdzie istnieją także inne indeksy giełdowe. WIG30 to indeks 30 największych i najbardziej płynnych finansowo spółek giełdowych. WiG40 jest indeksem średnich spółek. 40 kolejnych firm po 20 sklasyfikowanych do WIG20. WIG80 działa na tej samej zasadzie, co dwa poprzednie indeksy giełdowe. Nazywany jest indeksem małych spółek, w którego skład wchodzą największe firmy z warszawskiej giełdy znajdujące się na miejscach 61-140.

Jak uzyskać kredyt hipoteczny?

Każdy z nas marzy o kupnie własnego mieszkania. Jednak nie wszyscy dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na jego zakup. W takim wypadku warto zastanowić się na wzięciem kredytu hipotetycznego.
Procedura związana z uzyskaniem kredytu na mieszkanie jest dość zawiła. W pierwszym etapie bank musi sprawdzić zdolność kredytową osoby starającej się o kredyt, każda instytucja stawia w tym względzie inne wymogi. Na zdolność kredytową znaczący wpływ mają bieżące dochody miesięczne, rodzaj umowy o pracę, czy aktualnie spłacane zobowiązania. Przy braku innych kredytów i wysokich zarobkach (minimum powyżej 2000 złotych) większość banków zgodzi się na udzielenie kredytu.
Uzyskanie zdolności kredytowej jednak w pełni nie gwarantuje uzyskania od banku pieniędzy na zakup własnego mieszkania. Do nabycia lokalu mieszkalnego potrzebny będzie także wkład własny. Mitem jest przekonanie, że można zdobyć kredyt mieszkaniowy bez posiadania własnych oszczędności. Niestety nie jest to koniec kosztów ponoszonych przez pożyczkobiorcę. Kupno mieszkania wiąże się również z licznymi opłatami około transakcyjnymi. Bank nie ponosi kosztów związanych z podpisaniem aktu notarialnego, czy prowizjami dla pośredników. Wszystkie te koszta spadają na osoby starające się o kredyt.

Umowa pożyczki – warto ją znać i rozumieć.

Decydując się na pożyczkę, przed jej otrzymaniem, zawsze otrzymujemy do podpisania umowę pożyczki. Umowa pożyczki, bo o tym dokumencie mowa, to spis wszelkich zasad, na podstawie, których pożyczka jest nam udzielana. Określa ile pożyczamy, na jaki czas i jakie koszty będziemy musieli ponieść. Określa również zasady spłaty, kary za brak spłaty w terminie oraz wszystko, co z pożyczką jest związane.

Dla wielu osób, szczególnie dla tych, którzy po prostu potrzebują tych pożyczonych pieniędzy, umowa pożyczki wydaje się formalnością. Czymś bardzo nieistotnym. Wydaje się dokumentem, którego treść nie ma znaczenia. Wystarczy pobieżnie się zapoznać, zdecydować się na złożenie podpisu i tyle. Nic bardziej błędnego. Warto o tym pamiętać.

Jeśli nie chcemy nieprzyjemnych niespodzianek związanych z pożyczką i jej spłacaniem, zapoznajmy się z umową, na podstawie, której jest udzielana. Nie tylko czytajmy umowę. Musimy ją zrozumieć. Jeśli zawiera postanowienia, które są niejasne, poprosimy o wyjaśnienia. Jeśli zawiera postanowienia dla nas niekorzystne, zdecydujmy się na inną pożyczkę w innej firmie. Umowa pożyczki to nie formalność. To poświadczenie zobowiązania, którego zasad bez czytania umowy nie poznamy.

Finanse domowe – trzeba je znać.

Domowe finanse, to rzecz dla nas oczywista. Bez pieniędzy nie ma szans na godne życie, niestety tak w dzisiejszych czasach jest. Pieniądze są często bardzo małe, czasami mamy ich więcej. Bardzo rzadko jednak możemy o nich powiedzieć coś więcej. Szczegółowa analiza przychodów i wydatków to dla nas fikcja. Po prostu nie zajmujemy się tym. Szkoda, uważnie przyglądając się naszym wydatkom i dochodom, zmieniając dochody na plus i wydatki na minus, z zaskoczeniem możemy odkryć, że mamy o wiele więcej pieniędzy. To oczywiście przyjemne doświadczenie i szansa na lepsze życie. Na życie nieco bogatsze, nieco ciekawsze.

Codzienne wydatki to nie tylko zakupy. To również rachunki za media, prąd, gaz i nie tylko. Uważnie analizując rachunki, wprowadzając oszczędności, niekiedy zmieniając dostawce prądu czy operatora telefonicznego możemy zaoszczędzić niemało. Podobnie jest z dochodami. Znamy je, ale nie zwiększamy. Inwestując cześć naszych pieniędzy, starając się pomnożyć te, co mamy, choćby wpłacając oszczędności na książeczkę oszczędnościową, zadziałamy dla zysku, a więc zwiększenia domowych finansów.

Warto się o to starać. Finanse domowe to bardzo istotny element życia. Warto mieć tego świadomość i nie bagatelizować tego tematu.

Kredyt na budowę domu. To może mieć sens.

Kredyt na budowę domu to niekiedy jedyne rozwiązanie, dzięki któremu uda się tą budowę doprowadzić do końca. Koszt budowy domu jest znaczny, więc, jeśli chcemy budować szybko, kredyt może być jedyną możliwością sfinansowania prac budowlanych. Warto decydować się na takie rozwiązanie, oczywiście pamiętając, że kredyt trzeba spłacić a do spłacenia będzie trochę więcej niż na podstawie umowy kredytowej otrzymamy, To oczywiste. Odsetki, dodatkowe koszty kredytu to rzecz naturalna. Wbrew przekonaniu, kredyt nie jest tylko pomocą – to produkt, na którym bank musi zarobić.

Jeśli zdecydujemy się na kredyt, musimy pamiętać, że te pieniądze, które wypłaci bank, muszą być przeznaczone na budowę domu. Bank może to sprawdzać, co więcej kredyt podzielić na raty i wypłacać kolejne raty pod warunkiem wykonania określonych prac budowlanych. Przykładowo – jeśli nie zadaszymy budowanego domu, nie otrzymamy pieniędzy na wykańczanie wnętrz.

Warto, wiedzieć o zasadach na podstawie, których udzielane są takie kredyty i w przypadku konieczności wzięcia takiego kredytu, po prostu się na to zdecydować. Szansa na szybkie skończenie domu jest wtedy oczywista. Później możemy już tylko mieszkać i spłacać regularnie swoje zobowiązanie kredytowe.

Pożyczka. Trzeba ja spłacać.

Pożyczka to produkt finansowy dostępny nie tylko w bankach, ale i w wielu firmach parabankowych. Bardzo chętnie decydujemy się na wzięcie takiej czy innej pożyczki. Powód jest prosty – pieniędzy czasami brakuje, a pożyczka to najprostszy sposób pozyskania większych czy mniejszych pieniędzy. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że podpisanie umowy pożyczkowej rodzi poważne zobowiązania.

Pożyczka to produkt finansowy, dzięki któremu możemy pożyczyć określoną sumę pieniędzy. Oddać jednak musimy dużo więcej. Odsetki, koszty, dodatkowe opłaty – nierzadko koszt pożyczki sięga połowy jej wartości, więc pożyczając tysiąc złotych trzeba oddać nawet o połowę więcej. Warto to robić w terminie, w przypadku nieterminowych płatności lub zaprzestania spłacania pożyczki może być nieciekawie. Postępowanie windykacyjne, dodatkowe koszty, problemy z windykatorami czy komornikiem. W przypadku problemów z płatnością rat pożyczki, nie będzie od tego ucieczki. Warto mieć tego świadomość i decydować się na pożyczkę, tylko wtedy, gdy mamy pewność, że będziemy mogli ją spłacić. Płatność oczywiście musi być w terminie, więc warto pilnować terminów i nie spóźniać się z płatnościami. To bardzo istotne.

Finanse warto planować z wyprzedzeniem.

Sytuacja finansowa jest bardzo istotnym elementem życia. Pieniądze to rzecz, bez której nie da się żyć. Wiadomo – pieniądze szczęścia nie dają, jednak ich brak powoduje niemało problemów, o czym wiele osób miało okazję się przekonać, co więcej, z całą pewnością niejedna osoba jeszcze się przekona. Warto więc na bieżąco starać się o to by poprawiać swoją sytuację finansową, pamiętając, że plany finansowe muszą być planami z pewnym wyprzedzeniem.

To, co dzisiaj zaplanujemy, przełoży się na finanse dopiero za jakiś czas. Bez względu na to czy szukamy pracy, zakładamy firmę czy staramy się zarabiać w inny sposób, warto mieć świadomość, że efekty będą za jakiś czas. Zarówno dobre, jak i złe. Jeśli pracujemy dobrze, efekty zobaczymy pozytywne, jeśli w międzyczasie przestaniemy się starać, nie zobaczymy od razu, że nasza sytuacja finansowa jest gorsza. To wyjdzie dopiero za jakiś czas. Warto pamiętać o tej zasadzie i na bieżąco planować z wyprzedzeniem. To ma sens.

W sprawach finansowych nie ma miejsca na pośpiech. Nic nie zrobi się na wczoraj. Działajmy więc dobrze w danej chwili, nie oczekujemy, że przyniesie to efekt od razu. On jednak przyjdzie. Od nas jednak zależy, czy efekt będzie dobry czy zły.

Pieniądze można zarabiać nie tylko w pracy.

Zarabianie pieniędzy kojarzy się przede wszystkim z pracą etatową. bez wątpienia najpopularniejszym sposobem zarabiania. Idziemy do pracy, działamy i otrzymujemy odpowiednie wynagrodzenie. Kojarzyć się to może także z prowadzeniem firmy, ewentualnie z pracami na umowy typu umowa o dzieło czy zlecenie. Fakt, to najpopularniejsze sposoby poprawiania swojej sytuacji finansowej jednak nie jedyne. Zarabiać pieniądz można na wiele innych legalnych sposobów.

Jak zarabiać pieniądze? Wiele jest możliwości? Sprzedaż na aukcjach internetowych, programy partnerskie, produkowanie czegoś, tworzenie. Wiele jest możliwości. Najczęściej jednak nie widzimy ich wcale. Nie interesujemy się takimi nowościami lub nie rozumiemy ich. Oczywiście warto to zmienić.

Sposobów zarabiania pieniędzy jest multum, co więcej ciągle odkrywane są nowe. Warto interesować się nowymi pomysłami i nie koncentrować się tylko na oczywistych sposobach zarabiania, typu praca na etacie czy prowadzenie firmy. Ci, którzy chcą żyć na swoich warunkach, powinni działać nieco inaczej i nie bać się eksperymentować. Czasami nietypowe sposoby zarabiania pieniędzy przynoszą spory dochód i spore zadowolenie. Ci, którzy spróbują, mogą pozytywnie się zaskoczyć.

Remont mieszkania, a kredyt.

Kredyt na remont mieszkania, to jedna z popularniejszych ofert kredytowych, pojawiających się w bankach. Trzeba stwierdzić wprost – to oferta praktycznie wszystkich banków. W banku możemy otrzymać kredyty i pożyczki na ten cel, pożyczki na ten cel, to ciekawa oferta firm parabankowych. Na taki kredyt decyduje się niemało osób. Czy to ma sens? Nie w każdej sytuacji.

Wiele zależy od rodzaju remontu, jego zakresu i kosztów. Jeśli ma być to remont bardzo profesjonalny, połączony z kładzeniem płytek, wymianami instalacji, czy innymi pracami wymagającymi czasochłonności i związanych z wysokimi kosztami, kredyt warto rozważyć. Pieniądze z kredytu pozwolą zrobić remont szybko i skutecznie. Jeśli jednak ma być to remont bardzo mały, jakieś malowanie, czy inne proste prace, warto wykonać je za gotówkę. W tej sytuacji kredyt to dodatkowe zobowiązanie, które nie ma większego sensu.

Podsumowując.

Jeśli decydujemy się na kredyt na remont, róbmy to tylko w uzasadnionych przypadkach. W każdym innym, o wiele lepiej remontować za gotówkę. Może nieco wolniej, może nieco trudniej, ale bez zobowiązań kredytowych. Koszt niewielkiego remontu nie jest wysoki, więc każdy z niewielkimi oszczędnościami, poradzi sobie z jego sfinansowaniem.

Kredyt na nieruchomość – zobowiązanie na lata.

Kredyt na nieruchomość, to niekiedy jedyna opcja prowadząca do zakupu własnego domu lub mieszkania. Trudno się dziwić, ceny nieruchomości są bardzo wysokie i trudno myśleć o kupieniu dobrego domu czy mieszkania, bez kredytu. Zanim się jednak na niego zdecydujemy, musimy zdać sobie sprawę z tego, że to zobowiązanie na wiele lat i spore ryzyko.

Spełniając warunek zdolności kredytowej z pewnością kredyt otrzymamy. W końcu dla banku to doskonała opcja. Kredyt to odsetki, koszty, a więc i zysk. Zysk banku to jednak nasze koszty i o tym musimy pamiętać. Być może w obecnej chwili mamy na to, by spłacać raty kredytu, nie wiadomo jednak, czy tak samo będzie za rok, dwa czy dziesięć lat. Owszem – z reguły istnieje opcja zawieszenia spłaty kredytu, ale nic nie da, jeśli pogorszy się nasz stan zdrowia i nie będziemy mogli pracować, czy też jeśli stanie się coś innego, co spowoduje, że spłacanie kredytu będzie bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

Warto rozważać opcję kredytu, jednak decydować się na niego można tylko po przemyśleniu wszystkich za i przeciw, umowę kredytową podpisywać zaś tylko wtedy, gdy mamy przekonanie, że nie spowoduje ona kłopotów finansowych.

Kredyt na nieruchomość to dobry wybór, pod warunkiem, że jest niedrogi i bardzo przemyślany.

Oszczędności – nie warto ich wydawać.

Oszczędności. Wiele osób nie ma ich i nie planuje mieć lub nie może mieć, jest jednak niemała grupa osób, która oszczędza. Posiada pieniądze na czarną godzinę. Niestety nie każdy potrafi rozsądnie do nich podchodzić. Niekiedy te pieniądze szybko się rozchodzą.

Powody są różne, najczęściej jednak związane z zachciankami. Zakup drogiej rzeczy, wakacje, jakieś inne marzenia kosztują. Skąd wziąć pieniądze? Wiele jest możliwości. Można na daną rzecz odkładać, dużo prościej jednak wziąć pieniądze z oszczędności, a później jakoś to będzie. Nie warto tak robić.

Oszczędności mają pozostać pieniędzmi na uzasadnione, bardzo ważne wydatki. Wszelkie zachcianki, marzenia nie powinny być powodem do ich wydawania. Warto mieć tego świadomość i oszczędzając, pamiętać o tym, że oszczędzamy na coś konkretnego. Warto pamiętać, że dzisiejsze wydanie oszczędności na rzeczy nieistotne, może spowodować problem w przyszłości. Być może te pieniądze będą potrzebne na jakieś ważne wydatki. Wtedy jednak ich już nie będzie i może pojawić się problem skąd wziąć pieniądze. Pożyczka? Kredyt? Wtedy innych opcji nie będzie.

Warto swoje oszczędności traktować bardzo poważnie i nie wydawać bez powodu. To jest w naszym interesie.

Oszczędzanie się opłaca.

Oszczędzanie pieniędzy jest bardzo sensownym działaniem. Każdy z nas o tym wie, oszczędza jednak bardzo niewiele osób.

Ci, którzy nie oszczędzają albo wolą wydawać pieniądze, albo nie mają ich na tyle dużo, by za nie godnie przeżyć i jeszcze oszczędzać. W pierwszym przypadku to działanie niewątpliwie złe – życie kosztuje, przyjemności również, warto jednak z kilku wydatków zrezygnować i zrozumieć, że oszczędzanie ma sens. W drugim przypadku jest nieco gorzej. Brak pieniędzy to skuteczny odstraszać od oszczędzania. W takiej sytuacji warto jednak oszczędzić choć trochę. Choć kilkaset złotych. Nawet w złej sytuacji finansowej mnożna znaleźć kilka groszy, które można odłożyć na czarną godzinę. Wydaje się to oczywiście nierealne, ale przyglądając się wydatkom bardzo krytycznie, można i tu znaleźć pieniądze, które są niepotrzebnie wydawane, a więc gotówkę, którą można oszczędzić.

Ci, którzy nie oszczędzają, w pewnym momencie mogą niemiło się zaskoczyć – czasami są sytuacje, w których oszczędności są potrzebne. Jeśli ich nie ma, pozostaje kredyt, pożyczka, a więc duże koszty. Warto więc oszczędzać, pamiętać o tym, że te pieniądze mogą być nam potrzebne. Oszczędzanie to takie planowanie do przodu. Jest w naszym interesie.