Kredyt i pożyczka – podstawowe różnice

Rynek finansowy oferuje bardzo wiele produktów, dedykowanych dla osób, które potrzebują dodatkowej gotówki. Wśród najpopularniejszych, należy wymienić kredyty i pożyczki. Bardzo często zdarza się, że oba te instrumenty są ze sobą utożsamiane, co jest ewidentnym błędem. Kredyt i pożyczka to dwa różne produkty, o odmiennej charakterystyce. Jakie różnice występują pomiędzy nimi?

Kredyt

W świetle obowiązujących przepisów prawa, pod pojęciem kredytu należy rozumieć umowę, na mocy której bank udziela kredytobiorcy określoną sumę środków pieniężnych, przeznaczonych na z góry określony cel. W tym przypadku, kredytodawcą może być tylko i wyłącznie bank. O ile jednak kredyt powinien być przyznawany wyłącznie na określony cel, banki bardzo często obchodzą ten przepis, udzielając środki na tzw. cele konsumpcyjne. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca może wydać przyznaną kwotę, na co tylko chce.

Pożyczka

Przepisy dotyczące przyznawania pożyczki nie są regulowane zapisami Prawa bankowego, a Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że pożyczkodawcą może być nie tylko bank, ale także każda firma, prowadząca działalność finansową pozabankową. W praktyce, na rynku funkcjonują pożyczki bankowe i pozabankowe. W drugim przypadku, kryteria przyznawalności mogą być znacznie zaniżone, co z reguły wiąże się z wyższym oprocentowaniem. Nie jest to jednak obowiązującą zasadą.