Wpływ inflacji na wysokość kredytu

W dobie niestabilnej gospodarki, coraz trudniej jest o uzyskanie kredytu mieszkaniowego. Osoby, które decydują się na zaciągnięcie takie zobowiązania, powinny sobie sprawę z tego, że zaostrzona polityka przyznawania kredytów to nie jedyne niedogodności, które wynikają z takiej sytuacji.

Kredyty mieszkaniowe należą do tych zobowiązań, które zaciągane są na wiele lat. 20- a nawet 30-letni okres spłaty, nie jest w tym przypadku niczym niezwykłym. Rzecz w tym, że w tak długim ujęciu czasowym, sytuacja gospodarcza w kraju może zmienić się o 180 stopni, a produkt, który w chwili podpisywania umowy kredytowej, był wyjątkowo atrakcyjny, w dłuższej perspektywie okaże się mało opłacalny.

Ryzyka nie da się uniknąć

Słowem kluczowym, stojącym za podwyższonym ryzykiem zaciągania wieloletnich zobowiązań, jest inflacja, choć wysokość oprocentowania wynikam bezpośrednio ze stóp procentowych. Warto jednak wiedzieć, że te są bezpośrednio związane właśnie z inflacją. Wynika to z faktu, że stopa rynkowa jest związana ze stopami procentowymi, za ustalanie których odpowiada Rada Polityki Pieniężnej, a te są podstawowym narzędziem w walce z inflacją. Ostateczny koszt kredytu jest zatem ściśle powiązany właśnie z tym zjawiskiem.